πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου και πολιτική Cookies 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον διαδικτυακό μας τόπο. Η εξασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας δεδομένων για τους πελάτες και τους χρήστες μας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για εμάς στην Pierre Fabre. Η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεσθε και χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας τόπο αλλά και πως αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται. Μπορείτε να ανατρέξετε απευθείας στις πληροφορίες που ψάχνετε παρακάτω.   

Ποιοι είμαστε

Η διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου www.dexeryl.gr λειτουργεί υπό την Pierre Fabre Dermatologie (εφεξής «PFD», «Εμείς», «Μας») η οποία ελέγχει όλα τα δεδομένα οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς στον Διαδικτυακό Τόπο για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να αποδεχθείτε τους όρους επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να επικαιροποιηθεί ανά πάσα στιγμή από την Pierre Fabre. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης θα αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν.

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς:

Ανάλογα  με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό Τόπο μας και χρησιμοποιούνται από εσάς, τις επιλογές σας και τη ρύθμιση της συσκευής σας (σεβόμενοι τα cookies και τους δείκτες ιχνηλάτησης/παρακολούθησης), οι Προσωπικές Πληροφορίες που αφορούν εσάς (οι «Προσωπικές Πληροφορίες» σας) οι οποίες συλλέγονται κι επεξεργάζονται από την Pierre Fabre περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

Όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας, ο διακομιστής μας αυτόματα συλλέγει ορισμένες πληροφορίες που παράγονται από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: του τομέα σας (domain), της διεύθυνσης IP, της ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας επίσκεψης, του τύπου προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και των επισκέψεων σε σελίδες. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις αυτόματα συλλεγόμενες πληροφορίες για να προσπαθήσουμε να σας ταυτοποιήσουμε και δεν τις συσχετίζουμε με τις Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς από τρίτους φορείς, συγκεκριμένα από το Google Analytics.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας

Παρακάτω θα βρείτε μία επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους. 

Σκοποί επεξεργασίας  Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας
Για να ενημερώνουμε τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας για τα προϊόντα  Για να ενισχύσουμε την εμπειρία του χρήστη
Για να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση – π.χ. εύρεση του επόμενου καταστήματος ή σημείου επικοινωνίας Για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση
Πληροφορίες σύνδεσης και συμπεριφοράς στον Διαδικτυακό Τόπο Στατιστική ανάλυση: για την εφαρμογή του νόμιμου συμφέροντος της Pierre Fabre, να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τους πελάτες της

 

Κοινοποίηση και διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών 

Είμαστε μέλος του διεθνούς Ομίλου Pierre Fabre, και κατά καιρούς θα χρειαστεί να μοιραστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας, όπου αυτό απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς. 

Κανένα Προσωπικό Δεδομένο δεν θα μεταφερθεί εκτός του Ομίλου Pierre Fabre.

Marketing μέσω SMS & emails. 

Δεν εφαρμόζεται.

Διατήρηση των Προσωπικών πληροφοριών

Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μόνο για όσον χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. (βλ. ανωτέρω πίνακα). 

Οι πληροφορίες επικοινωνίας που συλλέγονται, που υπόκεινται στη δική σας συγκατάθεση, χρησιμοποιώντας cookies και άλλους δείκτες παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένοι στον Διαδικτυακό Τόπο μας, θα τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα          << cookies>> μετά την Πολιτική Απορρήτου. 

Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε κατάσταση αρχείου και μετά την περίοδο που αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή όπου απαιτείται από την ισχύουσα περίοδο παραγραφής, για να αποδείξουμε ένα δικαίωμα ή μια σύμβαση.

Όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς  ή για τα αρχεία που καλύπτουν τις νομικές υποχρεώσεις μας ή για την περίοδο παραγραφής, εξασφαλίζουμε ότι έχουν διαγραφεί πλήρως ή είναι ανώνυμες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι 

Ο Διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Δεδομένου ότι η Pierre Fabre δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές των εν λόγω διαδικτυακών τόπων τρίτων. Η παρούσα πολιτική ισχύει αποκλειστικά για τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται από τους Διαδικτυακούς Τόπους μας ή στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 

Τα δικαιώματά σας

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να διαθέτετε μερικά ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Στοιχεία σας: 

 • να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών σας μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και την αιτιολόγηση επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών, 
 • να διαγράψετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας( σε περιορισμένες περιστάσεις, όπου δεν απαιτούνται πλέον σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία),
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών πληροφοριών όταν: 
 • η ακρίβεια των Προσωπικών Πληροφοριών αμφισβητείται,
 • η επεξεργασία είναι παράτυπη αλλά εσείς δεν αποδέχεστε τη διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών,
 • εμείς δεν απαιτούμε πλέον τις Προσωπικές Πληροφορίες αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται στο πλαίσιο εδραίωσης, εκτέλεσης ή υπεράσπισης νομικής αξίωσης,  
 • να ζητήσετε τη φορητότητα των Προσωπικών Πληροφοριών σας, σε μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο, σε τρίτους (ή σε εσάς), όταν εμείς αιτιολογούμε την επεξεργασία που εκτελούμε με βάση τη συναίνεσή σας ή εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, 
 • να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία από εμάς των Προσωπικών Πληροφοριών σας (σε περίπτωση που η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας).

Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. 

Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpogr@pierre-fabre.com. Σημειώνεται ότι μπορεί να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, καθώς και ότι διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε αμοιβή όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για παράδειγμα αν το αίτημά σας είναι καταφανώς αστήρικτο ή υπερβολικό. Θα καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός όλων των ισχυόντων χρονικών πλαισίων. 

Cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας ή στον διακομιστή ενός διαδικτυακού τόπου. Χρησιμοποιούμε cookies για να αποκτήσουμε μερικές από τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, όπως περιγράφεται παραπάνω. Δεν χρειάζεται να αποδεχθείτε ένα cookie και μπορείτε να επιλέξετε ποιο cookie θα αποδεχθείτε, αλλάζοντας τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μην αποδέχεται τα cookies.

Διαφορετικοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς στον Διαδικτυακό Τόπο μας. Αυτά είναι γνωστά ως: αυστηρά απαραίτητα cookies, cookies απόδοσης, cookies στόχευσης ή διαφήμισης και cookies λειτουργικότητας. Μερικά cookies μπορεί να παρέχονται από το εξωτερικό τρίτο φορέα για την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας στον Διαδικτυακό Τόπο μας και αυτά περιλαμβάνονται παρακάτω.

 

 • Cookies απόδοσης: cookies που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του Διαδικτυακού Τόπου μας, για παράδειγμα για αναλύσεις που μας επιτρέπουν να δούμε πως χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας και πού χρειάζονται βελτιώσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου μας από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη βάση και περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών, την προέλευση των επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου και τις σελίδες που επισκέφθηκαν. 
 • Cookies Λειτουργικότητας: cookies που βελτιώνουν την απόδοση και λειτουργικότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, συχνά ως αποτέλεσμα κάποιας ενέργειάς σας ως χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενό μας για εσάς ή να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας.
  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα των cookies που χρησιμοποιούμε στον Διαδικτυακό Τόπο μας.

Quantcast 

 • Λειτουργία: cookie λειτουργικότητας το οποίο εμφανίζει ένα μπάνερ (banner) στον χρήστη επιτρέποντάς του να αποδεχθεί ή να απορρίψει Google Tag Manager cookies.
 • Τύπος cookie: μόνιμο.
 • Διάρκεια: 13 μήνες.

Αν απορρίψετε τα cookies, δεν θα εγκαταστήσουμε πρόσθετα cookies στη συσκευή σας, εκτός από τα cookies <<λειτουργικότητας>> που προαναφέρθηκαν (συμπεριλαμβανομένου, αναπόφευκτα, ενός cookie που υπενθυμίζει ότι δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο). 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν επιλέξετε τη διαγραφή ή απόρριψη ορισμένων cookies, αυτό θα επηρεάσει ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες στον Διαδικτυακό Τόπο μας.

Επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου 

Κατά καιρούς μπορεί να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου έτσι ώστε να αντανακλά αλλαγές στη νομοθεσία ή/και στις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε. 

Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2020.