Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των χρηστών μας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για Εμάς στην Pierre Fabre. Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεσθε και χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας τόπο αλλά και πως αυτές οι πληροφορίες επεξεργάζονται.

⦁    Ποιοι είμαστε;

Η διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου (εφεξής «www.dexeryl.gr»)  λειτουργεί υπό την Pierre Fabre Médicament (εφεξής «PFM», «Εμείς», «Μας») η οποία ελέγχει όλα τα δεδομένα οποιωνδήποτε Προσωπικών Πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς στον Διαδικτυακό Τόπο για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζετε τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο μας. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Απορρήτου μπορεί να επικαιροποιηθεί ανά πάσα στιγμή από την Pierre Fabre. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης αναθεώρησης θα αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα. Προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά σε αυτήν.

⦁    Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

Ανάλογα  με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό Τόπο μας και χρησιμοποιούνται από εσάς, τις επιλογές σας και τη ρύθμιση της συσκευής σας (συγκεκριμένα cookies και άλλους δείκτες παρακολούθησης), οι προσωπικές πληροφορίες που αφορούν εσάς (εφεξής ως «Προσωπικές Πληροφορίες») οι οποίες συλλέγονται κι επεξεργάζονται από την Pierre Fabre περιλαμβάνουν τα εξής:

Oι πληροφορίες που παράγονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συλλέγονται αυτόματα από τον διακομιστή μας μέσω των «cookies και άλλους δείκτες παρακολούθησης»:
⦁    Συγκεκριμένες πληροφορίες για τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε: το όνομα του τομέα (domain), την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της επίσκεψής σας, τις σελίδες και τα videos συμβουλής, τις διαφημίσεις που επιλέξατε να κάνετε κλικ.
⦁    Συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς: η IP διεύθυνση, τύπος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα. 
Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες που παράγονται αυτόματα για να προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας.

⦁    Σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Παρακάτω θα βρείτε μία επισκόπηση των σκοπών για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους.

Σκοποί επεξεργασίας  Νομική βάση
Να ενημερώνουμε τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας για τα προϊόντα Το νόμιμο ενδιαφέρον μας

Να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση – π.χ. εύρεση του επόμενου καταστήματος ή σημείου επικοινωνίας

Να εκτελούμε στατιστικούς υπολογισμούς

Να κατανοούμε καλύτερα (αν δεν έχετε αντίρρηση, όπως αναφέρεται στην παρακάτω ενότητα «Τα δικαιώματά σας» και «Cookies»), τις προτιμήσεις σας αναλύοντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπό μας και να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας

Για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση
Να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων μας: Οι νομικές μας υποχρεώσεις

 

⦁    Διατήρηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας

Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.  

Διατηρούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας αυστηρά για όσον χρόνο απαιτείται στο πλαίσιο διαχείρισης της σχέσης μας μαζί σας.

Οι διευθύνσεις IP που συλλέγονται για λόγους ασφαλείας δεν θα διατηρούνται για πάνω από 10 μέρες.

Τέλος, οι πληροφορίες επικοινωνίας που συλλέγονται, που υπόκεινται στη δική σας συγκατάθεση, χρησιμοποιώντας cookies και άλλους δείκτες παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένοι στον Διαδικτυακό Τόπο μας, θα τηρούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <<cookies>> μετά την Πολιτική Απορρήτου.

Μπορεί να χρειαστεί να διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε κατάσταση αρχείου και μετά την περίοδο που αναφέρεται παραπάνω προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις.

Όταν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς ή τα αρχεία που καλύπτουν τις νομικές υποχρεώσεις μας ή την περίοδο παραγραφής, εξασφαλίζουμε ότι έχουν διαγραφεί πλήρως ή ότι καθίστανται ανώνυμες.

⦁    Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ο Διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Δεδομένου ότι η Pierre Fabre δεν ελέγχει ούτε είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω διαδικτυακών τόπων, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές των εν λόγω διαδικτυακών τόπων τρίτων. Η παρούσα πολιτική ισχύει αποκλειστικά για τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται από τους Διαδικτυακούς Τόπους μας ή στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

⦁    Τα δικαιώματά σας

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να διαθέτετε μερικά ή όλα τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Στοιχεία σας:

- Nα αποκτήσετε ένα αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών σας μαζί με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και την αιτιολόγηση επεξεργασίας των Προσωπικών Πληροφοριών.
- Nα διορθώσετε ανακριβείς Προσωπικές Πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να συμπληρώσετε ελλιπείς Προσωπικές Πληροφορίες).
- Nα διαγράψετε μέρος ή το σύνολο από τις Προσωπικές Πληροφορίες σας (σε περιορισμένες περιστάσεις, όπου δεν απαιτούνται πλέον σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία).
- Nα περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας στις εξής περιπτώσεις:
⦁    Η ακρίβεια των Προσωπικών Πληροφοριών αμφισβητείται.
⦁    Η επεξεργασία είναι παράτυπη αλλά εσείς δεν αποδέχεστε τη διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών.
⦁    Εμείς δεν απαιτούμε πλέον τις Προσωπικές Πληροφορίες αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται στο πλαίσιο εδραίωσης, εκτέλεσης ή υπεράσπισης νομικής αξίωσης. 
- Nα ζητήσετε τη φορητότητα των Προσωπικών Πληροφοριών σας, σε μηχανικά αναγνώσιμο μορφότυπο, για τρίτους (ή για τον εαυτό σας), όταν εμείς αιτιολογούμε την επεξεργασία που εκτελούμε με βάση τη συναίνεσή σας ή την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας.
- Να αποκτήσετε ή να δείτε ένα αντίγραφο του ισχύοντος πλαισίου προστασίας βάσει του οποίου οι Προσωπικές Πληροφορίες σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
- Nα αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία από εμάς των Προσωπικών Πληροφοριών σας (σε περίπτωση που η εν λόγω επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας).

Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας κάτω από το πεδίο "Επικοινωνήστε μαζί μας". Σημειώνεται ότι μπορεί να ζητήσουμε αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, καθώς και ότι διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε αμοιβή όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία, για παράδειγμα αν το αίτημά σας είναι καταφανώς αστήρικτο ή υπερβολικό. 

Θα καταβάλλουμε προσπάθειες να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός όλων των ισχυόντων χρονικών πλαισίων.

⦁    Cookies

 

Αν απορρίψετε τα cookies, δεν θα εγκαταστήσουμε πρόσθετα cookies στη συσκευή σας,  εκτός από τα λειτουργικά cookies που προαναφέρθηκαν (συμπεριλαμβανομένου, αναπόφευκτα, ενός cookie που υπενθυμίζει ότι δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση cookies όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο).

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν επιλέξετε τη διαγραφή ή απόρριψη ορισμένων cookies, αυτό θα επηρεάσει ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες του ιστότοπου.

⦁    Πληροφορίες επικοινωνίας

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpogr@pierre-fabre.com.

⦁    Επικαιροποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Κατά καιρούς μπορεί να τροποποιούμε την Πολιτική Απορρήτου έτσι ώστε να αντανακλά αλλαγές στη νομοθεσία ή/και στις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε.

Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2021