Νομικό πλαίσιο/πληροφορίες

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

PIERRE FABRE MEDICAMENT – Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην τοποθεσία Les Cauquillous 81500 Lavaur,
και καταχωρημένη στο Εμπορικό και Εταιρικό μητρώο του Castres υπό τον αριθμό 326 118 502, με αριθμό ΦΠΑ εντός της κοινότητας FR35 326 118 502, (εφεξής ως “PFM”).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Mr. Jean-Jacques Voisard, Pierre Fabre Medical Dermatology Franchise Director

WEBMASTER

Contact.pfm@pierre-fabre.com

ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ

OVH,
Απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 10.069.020€, καταχωρημένη στην οδό 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France, υπό τον αριθμό 537 407 926, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην οδό 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τη χρήση του ιστότοπου www.dexeryl.gr (εφεξής «Ιστότοπος») τους οποίους αποδέχεστε εφόσον χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.
Αν ο χρήστης δεν αποδεχτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η PFM απαιτεί να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο. Αν ο χρήστης είναι ανήλικος, θα πρέπει να επισκεφτεί τον Ιστότοπο μόνο παρουσία των γονιών του ή των κηδεμόνων του οι οποίοι θα πρέπει πρώτα να έχουν αποδεχτεί αυτούς τους όρους.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Υπόκεινται σύμφωνα με τη Γαλλική νομοθεσία.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Mπορείτε να επισκεφθείτε στον Ιστότοπο στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.dexeryl.gr, η οποία είναι διαθέσιμη κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες ο Χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί. Η χρήση και ανάγνωση του Ιστότοπου προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Γενικώς, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού για παράνομους σκοπούς (copyright) ή για σκοπούς που παραβιάζουν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Σκοπός του Ιστότοπου

Ο παρών Ιστότοπος δημιουργήθηκε για να παρέχει στον Χρήστη εκπαιδευτικές πληροφορίες πάνω σε θέματα υγείας και πάνω στα προϊόντα της σειράς Dexeryl® (ενημερωτικά φυλλάδια προϊόντων, συμβουλές για τα προϊόντα, κτλ).

Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως συμβατική προσφορά. Ο παρών Ιστότοπος παρέχει ιδιαιτέρως μη συμβατικές πληροφορίες σχετικά με θέματα υγείας, και τις περιγραφές όλων των προϊόντων της σειράς Dexeryl®, χωρίς όμως να έχει ως σκοπό να προσφέρει άμεση αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εφόσον ο παρών Ιστότοπος ενημερώνεται λαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες υπόψη, είναι πιθανόν κάποιες νέες πληροφορίες ή διαφημίσεις να μην ισχύουν πια τη στιγμή της δημοσίευσης ή απλώς να έχουν παρέλθει. Η PFM δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι νέες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα Ιστότοπο θα είναι πλήρως ενήμερες, αν και καταβάλλονται όλες οι απαραίτητες προσπάθειες.

Ο Ιστότοπος παρέχει ένα σύστημα Εντοπισμού Σημείων Πώλησης που επιτρέπει στον Χρήστη να του εμφανίζονται τα πλησιέστερα φαρμακεία σε αυτόν.

Εγγραφή και προσωπικά δεδομένα

Δεν απαιτείται εγγραφή στον Ιστότοπο. Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

H PFM δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσης του Ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να κληθεί να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία όταν είναι απαραίτητο για την αναγνώριση,  τον εντοπισμό ή την προσαγωγή ενός ατόμου στη δικαιοσύνη που είναι πιθανό (σκόπιμα ή κατά λάθος) να παραβιάσει ή να βλάψει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του Ιστότοπου, άλλων χρηστών της Ιστοσελίδας. 

Χρήση των συμβουλών που παρέχει ο Ιστότοπος

Οι εφαρμογές υπολογιστών με οικογενειακές συμβουλές υγείας στα προϊόντα από τη σειρά Dexeryl® και στις σχετικές παθολογίες είναι διαθέσιμες στον Χρήστη στον Ιστότοπο (εφεξής «Εφαρμογές»).

Η PFM δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση του αποτελέσματος αλλά από υποχρέωση των μέσων σχετικά με τις συμβουλές που παρέχει στον Χρήστη στον Ιστότοπο.

Η PFM δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή άρρητη, και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση των συμβουλών και των συνιστώμενων προϊόντων. Τα παραπάνω παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και πρέπει να επαληθεύονται από επαγγελματίες υγείας.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η χρήση αυτών των πληροφοριών είναι υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη, τον έλεγχο και την κατεύθυνση του Χρήστη.

Συνεπώς, αναζητώντας τις σελίδες στον Ιστότοπο με κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει το Χρήστη από το να ζητήσει εξατομικευμένη συμβουλή από γιατρό, φαρμακοποιό, ή επαγγελματία υγείας, καθώς είναι τα μόνο άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις να παρέχουν στον Χρήστη συγκεκριμένες συμβουλές για την μοναδική τους κατάσταση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και/ή απορίες, επικοινωνήστε γραπτώς: dpogr@pierre-fabre.com

Σύνδεσμοι

Η PFM μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν στο Όμιλο PIERRE FABRE ή όχι. Οι ιστότοποι αυτοί είναι ανεξάρτητοι από τον Ιστότοπο της PFM.

Η PFM δεν επεξεργάζεται ή ελέγχει τις πηγές και το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή των συνδέσμων τους προς άλλους ιστότοπους.

Οι σύνδεσμοι προς αυτούς τους ιστότοπους δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση έγκριση, επικύρωση ή προσχώρηση εκ μέρους της PFM στο περιεχόμενο των Ιστότοπων αυτών.

Συνεπώς, η PFM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις διαφημίσεις, τα cookies ή άλλα μέρη των Ιστότοπων αυτών, ούτε για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, αποδεδειγμένη ή φερόμενη, που προκύπτει από τη σχέση με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή τα δεδομένα που διατίθενται στους ιστοτόπους αυτούς.

Οι υπερσύνδεσμοι προς τον παρόντα Ιστότοπο μπορούν να δημιουργηθούν μόνο εφόσον υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση από την PFM. Όλα τα αιτήματα για εξουσιοδότηση πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: dpogr@pierre-fabre.com. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση θεωρείται παραποίηση/εξαπάτηση και τιμωρείται σύμφωνα με τους όρους της αστικής ευθύνης και/ή τους όρους της ποινικής ευθύνης.

Eγγύηση

Η PFM συμφωνεί ότι θα ελέγχει ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου της συμμορφώνεται με την τρέχουσα Γαλλική νομοθεσία.

Η PFM ιδιαιτέρως συμφωνεί ότι δεν θα δημοσιεύει πληροφορίες που παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων ή πληροφορίες βίαιου, πορνογραφικού ή δυσφημιστικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως ρατσιστικού, ξενοφοβικού, παιδεραστικού χαρακτήρα ή περιεχόμενο που προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η PFM δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχει ο Ιστότοπος.

Τα κείμενα που δημοσιεύει ηλεκτρονικά η PFM στον Ιστότοπο περνούν από προσεκτική επιμέλεια, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν λάθη. Αν εντοπίσετε κάποιο λάθος, ενημερώστε μας επικοινωνώντας μαζί μας: dpogr@pierre-fabre.com. H PFM θα προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις. Επιπλέον, τα δημοσιευμένα κείμενα ενδέχεται να έχουν ενημερωθεί στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στη δημοσίευσή τους και τη στιγμή που τα διαβάζετε. H PFM δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς, πλήρεις και ενήμερες.

Ευθύνη

Ο Ιστότοπος έχει χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχει, όμως δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για λάθη, παραλείψεις, ιούς ή αποτελέσματα που μπορεί να λάβει κανείς μέσω λανθασμένης χρήσης των προαναφερθέντων πληροφοριών και υπηρεσιών. Ο Ιστότοπος δεσμεύεται μόνο με την υποχρέωση των μέσων.

Η PFM, οι διευθυντές της και οι υπάλληλοί της δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι:

  • για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από σύνδεση, σημείο πρόσβασης ή χρήση του παρόντος Ιστότοπου,
  • για ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την ανάγνωση του Ιστότοπου ή από τη χρήση των πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού,
  • για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστότοπου, και ιδιαιτέρως για οποιαδήποτε επιχειρησιακή, χρηματοοικονομική ή εμπορική απώλεια ή απώλεια προγραμμάτων ή δεδομένων από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα, ακόμη και αν η PFM είχε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας,

Γενικώς, η PFM δεν παρέχει καμία ρητή ή άρρητη εγγύηση για τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού.

Ο Χρήστης δεν θα πρέπει, είτε εκουσίως είτε ακουσίως, να εισαγάγει ιούς ή οποιοδήποτε αρχείο που θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για τον Ιστότοπο. Στις περιπτώσεις αυτές, όλη η ευθύνη θα βαραίνει τον Χρήστη.

Η PFM δεσμεύεται να προστατεύσει όλους τους χρήστες και θα διώκει τους αδιάκριτους χρήστες.

Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει τέλεια τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του διαδικτύου και ειδικότερα ότι η μεταφορά δεδομένων και πληροφοριών στο διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από σχετική μόνο αξιοπιστία, αφού χρησιμοποιεί ξένα δίκτυα με ποικίλα χαρακτηριστικά και τεχνικές δυνατότητες, τα οποία δυσχεραίνουν την πρόσβαση ή την καθιστούν αδύνατη σε ορισμένες περιόδους.

Ο Ιστότοπος προσπαθεί να διατηρήσει τις σελίδες του προσβάσιμες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ωστόσο δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Συνεπώς, η πρόσβαση μπορεί να διακόπτεται, ιδιαιτέρως σε περιόδους συντήρησης και ενημέρωσης. Η PFM διατηρεί επίσης το δικαίωμα, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή ακόμη και να διακόπτει το σύνολο ή μέρος του παρόντος Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων του χώρου επικοινωνίας του και ιδιαιτέρως τους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, χωρίς προειδοποίηση. Η PFM δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις διακοπές αυτές και τις συνεπαγόμενες συνέπειές τους για τον Χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ο Ιστότοπος δεν θα θεωρείται σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για καμία απώλεια δεδομένων ή ζημία που συνδέεται με τα δεδομένα αυτά. Καμία πληροφορία ή συμβουλή που παρέχει ο Ιστότοπος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Επίσης, οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να οδηγήσουν τους χρήστες σε εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη. Η PFM δεν ελέγχει και δεν ενστερνίζεται τις πληροφορίες που διαθέτει αυτή ή οι άλλοι ιστότοποι και δεν θα φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς όλους αυτούς τους ιστότοπους επιφέρουν μόνο την δική σας ευθύνη.

Ασφάλεια

Καθώς το διαδίκτυο είναι ένα ανοιχτό δίκτυο, η PFM δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτα μέρη. Η PFM δεν έχει κανένα έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτύου και που μπορεί να τραβήξουν την προσοχή του Χρήστη στην ύπαρξη πιθανών κινδύνων όσον αφορά την απώλεια δεδομένων ή την παραβίαση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που διέρχονται μέσω αυτού του δικτύου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η διαθεσιμότητα του Ιστότοπου δεν μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας που συνδέεται με τον Ιστότοπο. Το μόνο που παρέχεται στον Χρήστη ως δικαίωμα είναι η άδεια χρήσης του Ιστότοπου, το οποίο δεν είναι αποκλειστικό και αφορά μόνο την ιδιωτική χρήση του ατόμου.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει ή να αναπαράξει την Εφαρμογή ή οποιοδήποτε μέρος της, με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσον, και απαγορεύεται να προσαρμόσετε ή να μεταφράσετε τις Εφαρμογές σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου και καθένα από τα στοιχεία του ξεχωριστά (όλα τα προϊόντα ή οι μάρκες που αναφέρονται, η αρχιτεκτονική, τα κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οι απεικονίσεις, κ.λπ.) ανήκουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία της PFM ή των παρόχων τεχνικών υπηρεσιών και υπόκεινται στη γαλλική και διεθνή νομοθεσία για το copyright και γενικότερα στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι χρήστες θα πρέπει να σημειώσουν ότι οι φωτογραφίες ή τα ειδικά σύμβολα θεωρούνται επίσης πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, αναπαράστασης και δημόσιας επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, φωτογραφικών, εικονογραφικών ή άλλων αναπαραστάσεων.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του παρόντος Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους με χρήση οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση από τον διευθυντή έκδοσης.

Οι μάρκες και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα και η αναπαραγωγή τους είναι μορφή παραποίησης.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος χρήσης. Σύμφωνα με το Άρθρο Ν. 122-4 του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε ολόκληρη ή μερική αναπαράσταση ή αναπαραγωγή με χρήση οποιασδήποτε διεργασίας χωρίς ρητή εξουσιοδότηση συνιστά παραποίηση και τιμωρείται όπως ορίζουν τα άρθρα Ν. 335-2 και επόμενα του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Cookies

Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας ή στον διακομιστή ενός διαδικτυακού τόπου. Το cookie αποστέλλεται στον browser του Xρήστη και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του Χρήστη, τάμπλετ ή τηλέφωνο (εφεξής «Εξοπλισμός»).

Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ο όρος «cookies» αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνολογία, καταλαμβάνει τα οριζόμενα στο Άρθρο 32-II της Γαλλικής νομοθεσίας της 6ης Ιανουαρίου 1978 όπως ισχύει.

Συγκεκριμένα cookies μπορεί να περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη ως φυσικού χρήστη και/ή την ταυτοποίηση του Εξοπλισμού του Χρήστη. Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να εντοπίσει τα στοιχεία της δραστηριότητας του Χρήστη που τον ενδιαφέρουν και, κατά συνέπεια, να του κοινοποιούνται περιεχόμενα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά του, όπως προκύπτει από την περιήγησή του σε αυτόν. Από αυτήν την άποψη, πρέπει να σημειωθεί ότι η περίοδος διατήρησης για πληροφορίες που αποθηκεύονται από τα cookies στον Εξοπλισμό σας, δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκατρείς (13) μήνες.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies, ιδίως για στατιστικούς λόγους (π.χ. εκτίμηση επισκεψιμότητας του ιστότοπου​, γεωγραφικός εντοπισμός των χρηστών) για να βελτιώσει τη λειτουργία του ιστότοπου και την περιήγησή του χρήστη (π.χ. να προωθήσει ή να βελτιστοποιήσει τον Ιστότοπο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ή για έναν συγκεκριμένο τύπο έγχρωμης απεικόνισης), και να διασφαλίσει την ασφάλεια περιήγησης, μέσω της καταπολέμησης, ιδίως, της απάτης και των ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική των Cookies, το πώς η PFM χρησιμοποιεί τα δεδομένα και πάνω στα εργαλεία που αναπτύσσει για να επιτρέπει στο Χρήστη να διαμορφώσει τα cookies, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπους.

Διάφορες διατάξεις

Στην περίπτωση που μια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης δεν ισχύει πια ή περιέχει κάποιο κενό νόμου, η εν λόγω διάταξη θα αντικαθίσταται με κάποια άλλη που της ομοιάζει περισσότερο όσον αφορά τη νομική της ερμηνεία.

Αν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με τον παρόντα Ιστότοπο ή διαφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, η μόνη λύση που υπάρχει, για αυτόν ή αυτήν, είναι να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.

Η πλοήγησή στον Ιστότοπο ή η γενική χρήση του Ιστότοπου σημαίνει ότι ο Χρήστης έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και ότι τους αποδέχεται πλήρως.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με τον Ιστότοπο ή τα πεδία έκφρασής του, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στην ακόλουθη διεύθυνση: dpogr@pierre-fabre.com.

Ισχύουσα νομοθεσία και αρμόδια δικαστήρια

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τη Γαλλική νομοθεσία.

Όταν δεν επιτυγχάνεται εξωδικαστικός συμβιβασμός, τα μόνα αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διένεξη προκύπτει από την αδυναμία τήρησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι τα δικαστήρια στον τόπο του εναγομένου.